Urspårat tåg bärgas

Uppdaterad 12:30
Det godståg med farlig gas som spårade ur mellan på västkustbanan Kungsbacka och Lindome på fredagen kommer att bärgas senare i eftermiddag.
Redan under kvällen hoppas Banverket att trafiken på sträckan ska gå som vanligt igen.

Ersättningsbussar har satts in på sträckan Kungsbacka - Lindome där trafiken är avstängd. Stoppet har dock orsakat förseningar för resenärerna.

Godståget innehåll det brandfarliga och giftiga ämnet etylenoxid.

Räddningstjänsten befarade först att en av vagnarna läckte och att explosionsrisken var stor. Det visade sig senare att det som läckte ur vagnen endast var kondensvatten.