EU förlänger inte skotullar

EU-länderna har röstat ned ett förslag om att behålla de höga tullarna på skor från Kina och Vietnam efter det att de upphör i oktober, ett beslut som Sverige stödjer.

Skotullarna infördes i april på initiativ från sydeuropeiska länder som är rädda för de asiatiska ländernas konkurrens. Åtgärden syftar till att rädda europeisk skoindustri, men har också slagit hårt mot företag i Vietnam och Kina.

Sydeuropa, med Italien i spetsen, vill att tullperioden ska förlängas med fem år. Förslaget från EU-kommissionen, som röstades ned, gick ut på att Vietnam och Kina ska få rätt att exportera en given mängd skor till EU och att allt över det ska tullbeläggas.