Fågelviruset främst i fåglarnas saliv

Ny forskning visar att det aggressiva fågelviruset H5N1 främst finns främst i fåglarnas saliv. Tidigare har man trott att viruset har störst koncentration i avföringen.

– Det är ju en viktig uppgift, faktiskt. Det här influensaviruset, det farliga H5N1, att det inte utsöndras via bajset, det gör ju att fågelbajs måste betraktas som relativt ofarligt. Ofarligare än vad vi tänkt oss tidigare, när det gäller risk att smitta människor och också risk att smitta andra fåglar, säger Annika Lindhe, chef för avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet.

229 människor har dött
Över hela världen pågår forskningsarbete kring den aggressiva fågelinfluensan som hittills lett till att 229 personer smittats och mer än hälften av dem avlidit.

Enligt uppgifter från världshälsoorganisationen WHO finns fall där smittan kan ha smittats mellan familjemedlemmar, men just nu finns inga säkra bevis för att så är fallet.

Flyttfåglar smittar hönsfåglar
För just smittöverföringen är en viktig forskningsfråga. Och nu visar undersökningar vid influensalaboratoriet i Rotterdam att viruset kommit till Nigeria flera gånger, vilket talar för att det främst är flyttfåglar som sprider smittan till främst hönsfåglar.

– Det här är virus som har kommit flera gånger till Nigeria, och baserat på det så tror man att viruset har spridits via flyttfåglar och inte via infekterade importerade hönor, säger Annika Lindhe.

– Och det har ju egentligen den viktiga konsekvensen att man ska vara fortsatt observant på smittade flyttfåglar och hålla utkik efter det. Inte för att skydda sig själv så mycket, som för att skydda hönsbesättningar.

I Sverige har skyddszonerna tagits bort
I Sverige konstaterades det första fallet av det aggressiva fågelviruset H5N1 i slutet av februari i Oskarshamn. Sedan dess har det hittats smittade fåglar i ytterligare fem svenska län. 527 fåglar har testats och 65 visade sig bära på smittan.

Men nu har skyddszonerna tagits bort, liksom många av restriktionerna. Och även om beredskapen kan komma att höjas igen i höst, finns det just nu ingen anledning till oro, enligt Jan Danielsson på Jordbruksverket.

– För stunden finns det inga pågående utbrott eller aktuella fynd utav fåglar med fågelinfluensa.
I Sverige finns ingen förhöjd risk för smittspridning av H5N1 enligt jordbruksverket, men i Thailand avled på lördagen en man som smittats av viruset, det är det andra dödsfallet på två veckor där.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se