Folkpartiet vill satsa på psykiatrin

På lördagen håller folkpartiledaren Lars Leijonborg sommartal i Västervik. Hans tema är att folkpartiet vill satsa mer pengar, en miljard kronor, på psykiatrin. Bland annat utlovas 2000 nya platser inom slutenvården, gruppboenden och andra vårdformer.

– Det är ett problem som berör oerhört många människor. Många drabbas och svårt sjuka människor får inte den vård de behöver. Vi ser det i våra städer: uteliggare, tiggare, människor begår självmord, vansinnesdåd av olika slag för att den psykiatriska vården inte fungerar som den borde, säger folkpartiledaren Lars Leijonborg.

Ni pratar om att det behövs ungefär 2000 nya vårdplatser, är det tillräckligt när det på ett tiotal år har försvunnit tiotusentals platser inom psykiatrin?

– Jag vet inte om det räcker, men det är i alla fall ett första steg. Behövs det fler får vi satsa de resurser som krävs.

Vill lägga en miljard
Folkpartiet vill lägga en miljard kronor på psykiatrin. Ett skäl är att cirka 25 000 vårdplatser försvunnit och att många psykiskt sjuka mått dåligt när det tvingas leva ute i samhället. En speciell grupp som behöver nya vårdplatser är barnen.

Partiet föreslår också att kommunerna ska har särskilda behandlingsprogram för personer som är både missbrukare och psykiskt sjuka. Lars Leijonborg efterlyser också mer tvång inom psykiatrin. Personer som skrivs ut från psykiatrin och som inte tar sin medicin, missbrukar narkotika eller visar sig vara ett hot mot sig själva eller andra ska kunna tvångsinskrivas i slutenvården.

Kan bli farlig
– Ett inslag av tvång är tyvärr nödvändigt i psykiatrisk vård. Det som är bra med de här medicinerna är att människor i många fall kan bo hemma och leva ett ganska normalt liv. Men tar man inte medicinerna eller börjar missbruka droger då blir man väldigt farlig, säger Lars Leijonborg.

Så det är liberalt med tvång?

– När det gäller psykiatri så är det nödvändigt att de som är farliga för sig själva och andra ska kunna omhändertas med tvång.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se