Tågtrafiken åter igång på Västkustbanan

Den godsvagn, innehållande det mycket brandfarliga och giftiga ämnet etyloxid, som på fredagskvällen spårade ur mellan Göteborg och Kungsbacka bärgades odramatiskt under lördagskvällen. Tågtrafiken, som varit helt stoppad, återupptogs i normal omfattning vid 19.30-tiden på lördagen.