Norden enas om handlingsplan mot fetma

Nordiska Ministerrådet har presenterat en handlingsplan som ska hjälpa Nordens befolkning att bli mer sund. Men planen får kritik för att inte vara tillräckligt konkret.

Rapporter visar att Nordens befolkning blir allt fetare och osundare. Vart femte barn och mer än 40 procent av de vuxna är överviktiga.

Att något måste göras åt problemet är helt klart, tycker Hans Laurens från Danmark som äter på en uteservering i Stockholm.

– Grönsaker är nyttigt för mig. Det märks att många äter fel och får för lite motion, och sötsaker är för billigt, säger Hans Laurens.

I varje Nordiskt land finns program för bättre matvanor och mer motion. I det nordiska samarbetet ska de bästa exemplen på åtgärder lyftas fram, det ska skapas modeller för utvärdering och en plattform från vilken man ska påverka andra, framför allt EU.

Kostar flera miljarder om året
I Sverige beräknas folkhälsoproblemet med övervikt och fetma kosta sjukvården omkring fem miljarder kronor om året. Enligt Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är det ännu inget land som lyckats vända utvecklingen men hon tror att de Nordiska länderna kan bli först.

– Man brukar ju kalla utvecklingen för en tickande bomb, och vi ser ju tyvärr att det är många små barn som drabbas, så det är klart att det är bråttom, säger hon.

Vad man konkret ska göra för att vända utvecklingen står inte i den Nordiska handlingsplanen men politikerna är eniga om att lagstiftning ska användas om inte andra åtgärder räcker.

– Man ska göra det enklare att välja den sunda maten och se till att markandsföringen inte är sådan så att man övertalas att köpa det som är mindre nyttigt, säger Ann-Christin Nykvist.

Efterlyser konkreta åtgärder
Barnfetmaprofessorn Claude Marcus tycker att det är bra att politikerna tar problemet på allvar, men han efterlyser konkreta åtgärder som till exempel att ta bort momsen på frukt och grönt, handlingsplanen räcker inte anser Claude Marcus.

– Tyvärr är det jag sett av den mycket vackra ord och liten verkstad. Man kan till exempel göra riktlinjer för vilken mat man ska servera som mellanmål på dagis, fritids och skolor. Man kan också se till så att inte det första barn som kommer till en akutmottagning ser är en coca-colaautomat, säger Claude Marcus.

Både vetenskapen och politikerna är överens om att det behövs insatser från samhället för att vända utvecklingen, men Annelie Wengelin som njuter av en dessert med grädde på Strandvägen i Stockholm tror inte att man kommer åt problemen med övervikt den vägen.

– Jag tror inte att det går att göra någonting åt det om man inte själv tycker att det är bra, jag tror inte att någon annan kan påverka, säger hon

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se