Massflykt efter översvämning i Indien

I södra Indien har 80 människor dött och uppemot en halv miljon tvingats bort från sina hem på grund av häftiga regn som lett till stora översvämningar. Helikoptrar och motorbåtar för ut mat till ett tusental byar och städer.