Få utlovade bidrag mot fågelvirus till FN

Bara en liten del av de pengar som utlovats i kampen mot fågelinfluensan har nått FN som fördelar pengarna. I-länderna har bara donerat 331 miljoner av utlovade 1,9 miljarder dollar.

– Det är möjligt att en del av bidragsgivarna inte anser att behoven i till exempel Afrika är så angelägna, säger Inge Gerremo, rådgivare på Sida.

Den aggressiva fågelinfluensan finns nu i 13 europeiska länder och är väl utspridd i Asien och Afrika. En epidemi bland människor skulle kunna leda till stor dödlighet. Hittills har 131 människor avlidit i viruset.

Sverige har skänkt näst mest
För att kunna bedriva forskning runt om i världen har FN initierat en insamling för att kunna ge bistånd till de u-länder som inte själva har ekonomiska möjligheter.

Sverige är det land som skänkt näst mest pengar, 70 miljoner kronor. Men en stor del av de motsvarande 13,5 miljarder kronor som utlovats har ännu inte kommit in till FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, vilket kan få konsekvenser.

– Det handlar om att bygga upp en kunskap och resurser för att på sikt ta sig an det här. Ju längre tid det tar att få fram de här resurserna ju längre tid kommer det att ta att bygga upp den här kunskapen, säger Inge Gerremo.

Restriktioner ses över i höst
I Sverige har 527 fåglar testats sedan det första konstaterade fallet av aggressiv fågelinfluensa i februari. I 65 fall visade sig fågeln vara smittad. Men inga nya fall har rapporterats de senaste månaderna och reglerna gällande tamfåglar har luckrats upp. Nu kan fåglar få gå ute om utfodringen sker där vilda fåglar inte kommer åt.

Men restriktionerna kommer att ses över i höst när flyttfåglarna återigen samlas.

– Det finns viss risk för att vi får se nya utbrott på samma sätt som förra hösten, i första hand i södra Europa på grund av flyttvägarna, säger Jan Danielsson, veterinär på Jordbruksverket.

131 människor har dött
Som en följd av fågelinfluensans spridning har över 150 miljoner hönsfåglar avlivats. 229 personer har smittats av viruset och 131 människor har dött.

Världshälsoorganisationen, WHO, säger att de troligen hittat ett fall där viruset smittats mellan familjemedlemmar, men i Sverige anses risken för människor att bli smittade som obefintlig.

– Hittills finns inga rapporter från något av de här fallen att virus har börjat förändras så att det blir människoanpassat, säger Annika Lindhe, chef för avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se