Indiankvinna styr Bolivias nya församling

I Bolivia invigdes i söndags den konstituerande församlingen som har i uppdrag att skriva en ny författning. President Evo Morales har beskrivit dess uppgift som att lägga grunden för ett helt nytt Bolivia.

Historiker i Bolivia beskriver den konstituerande församlingen som invigdes i den gamla huvudstaden Sucre i söndags, som en av de viktigaste politiska händelserna någonsin under landets 181 år långa historia som självständig stat.

Inte framför allt för att den ska skriva en ny grundlag. Det har gjorts tidigare. Utan därför att dess sammansättning speglar Bolivias befolkning på ett bättre sätt än någon annan vald församling någonsin har gjort.

Den indianska ursprungsbefolkningen är bättre representerad och här finns fler kvinnor än i någon annan vald församling.

Silvia Lazarte leder arbetet
Det är också en kvinnlig aymaraindian som kommer att leda hela församlingen arbete. Silvia Lazarte arbetade tillsammans med Evo Morales under den tid han var facklig ledare för de cocablads-odlande bönderna.

En kvinna, klädd i traditionell indiansk dräkt med ordförandeklubba i handen som leder arbetet med att skriva en ny grundlag - bättre illustration av att Bolivia redan har förändrats är svår att hitta.

Men det är inget lätt arbete hon har. Evo Morales parti MAS, som Silvia Lazarte också tillhör, har visserligen majoritet i församlingen, men inte tillräcklig för att kunna driva igenom sina egna förslag.

Det krävs två tredjedels majoritet för att ett förslag ska gå igenom. För att lyckas uppnå den majoriteten krävs det många och komplicerade förhandlingar.

Övermodig Evo Morales
Men det är kanske just den typen av demokratisk träning som Bolivias nya makthavare behöver för att inte gå vilse i maktens korridorer.

Många har till exempel reagerat på att det är Evo Morales personligen som utsett Silvia Lazarte över huvudet också på sina egna partikamrater.

Samt att Evo Morales på eget initiativ häromdagen, utan diskussion, beslutade att hans födelsehus och födelseby ska utses till nationalmonument uppfattas av många som ett oroande tecken på ett spirande övermod.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se