Fortsatt uppåt för svensk ekonomi

Den svenska ekonomin växer snabbt samtidigt som sysselsättningen bara ökar blygsamt, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Tillväxten det andra kvartalet i år var den högsta på sex år, säger Hans Svensson, som är biträdande enhetschef vid enheten för nationalräkenskaperna vid SCB.

– Det är bland det högsta vi haft på ganska länge. Men vi hade ett kvartal 2000 som till och med var något högre i kalenderkorrigerade värden. Det var på 6,0 och nu har vi 5,5. Sedan får man gå tillbaka till 1995 då vi hade ett värde på 5,6, säger Hans Svensson.

Så det är en kraftig tillväxt?

– Ja, det är det. Vi hade ändå 4,1 i första kvartalet också. 

Dagens siffror från Statistiska centralbyrån är ytterligare en bekräftelse på att den svenska ekonomin håller en hög fart just nu.

BNP steg med 5,5 procent
Bruttonationalprodukten, summan av alla producerade varor och tjänster i landet, steg under årets andra kvartal med 5,5 procent jämfört med samma kvartal förra året.

På många håll märks uppgången tydligt. I byggbranschen till exempel ökade investeringarna med över tio procent under kvartalet. Det går bra för exporten av varor och tjänster. För hushållen syns inga tecken på att köplusten skulle börja, framför allt är det stor efterfrågan när det gäller varor från detaljhandeln.

Att siffrorna presenteras kort före valet gör dem naturligtvis extra intressanta. De kan förstås tolkas ett hälsotecken och att pilarna pekar åt rätt håll.

Annan bild för jobben
Men bland siffrorna finns också en annan bild när det gäller jobben. För samtidigt vid sidan om en ganska bred uppgång i ekonomin, så ökar sysselsättningen bara marginellt, konstaterar Hans Svensson vid SCB.

– Sysselsättningen har inte ökat så mycket. Vi har fortfarande relativt låga tillväxttal på sysselsättningssidan, säger han.

Sören Granath
soren.granath@sr.se