Anställd anmäler ungdomshem

En före detta anställd har anmält Östfora ungdomshem till Statens Institutionsstyrelse för att man inte fört journaler över behandlingarna, något som är obligatoriskt enligt lag.
(SR Uppland)