Partier kontrollerar inte brottsbakgrund

Inget av riksdagspartierna kontrollerar om personerna på deras valsedlar har någon kriminell bakgrund. I årets val är nära var femte politiker som kandiderar i riksdags- eller kommunalvalen dömd för brott.

– Det är frågan om vi möjligen ska se över de regler som vi redan idag har och som kandidaterna får markera och tala om att de ställer upp på innan de ställer upp, säger centerns partisekreterare Jöran Hägglund.

– Det kanske behöver bli tydligare att man lägger ansvaret på den enskilda kandidaten, att man ska kunna stå för allt man har gjort och, om det uppdagas, att det inte ska vara besvärande för vare sig kandidaten eller paritetSnatteri, rattfylla och vårdslöshet i trafik är de vanligaste brott som politikerna på valsedlarna blivit dömda för.

Var femte skyldig
Nästan var femte person som kandiderar för riksdagspartierna i valet till kommun eller riksdag har förklarats skyldig till brott. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, fram till 2005. Små brott som gett böter från polisen eller tullen inte räknas in.

Ungefär var fjärde man och var tionde kvinna på valsedlarna är dömd för brott och brottsligheten är därmed något lägre bland politikerna än bland befolkningen i övrigt.

Trots att det kan handla om allvarliga brott kontrollerar inget av riksdagspartierna idag om kandidaterna finns med i belastningsregistret.

Bygger på förtroende
Miljöpartiets partisekreterare Håkan Wåhlstedt tycker inte heller att det behövs en strängare kontroll än idag.

– Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i hur vi formar vårt framtida samhälle. Har man avtjänat sitt straff ska man ha möjlighet att delta i politisk verksamhet och påverka samhällsutvecklingen, säger Håkan Wåhlstedt.

Gäller det brott som sexuella övergrepp mot barn eller brott med rasistiska motiv också?

– Politisk verksamhet bygger väldigt mycket på att man har förtroende från medlemmar och väljare, så har man begått de brotten har man inte ett förtroende.

Partierna litar idag till interna regler och att kandidaterna är välkända av dem som nominerar till valsedlarna på kommun och distriktsnivå, liksom att kandidaterna själva berättar om de dömts för brott som kan påverka förtroendet för partiet.

Viktigare med personval
Centerpartiets Jöran Hägglund säger att det inte finns någon möjlighet för partiet att kontrollera alla hundratals kandidater på valsedlarna mot belastningsregistret, utan att de får skärpa de etiska reglerna istället. En bättre varudeklaration behövs för väljarnas skull, tycker han.

– Jag tror att det i takt med att personvalet blir allt mer viktigt, det vill säga att man kryssar enskilda kandidater, är det viktigt att människor har en bra varumärkning och att man vet vad det är man kryssar för, säger Jöran Hägglund.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se

Research Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se