Föreslår omfördelning av kyrkans pengar

Kyrkopolitikern Mats Hagelin i Simrishamn vill att kyrkomötet, som inleds på måndag, sänker församlingarnas avgifter till Svenska kyrkan centralt. Förra året fick Svenska kyrkan ett överskott på 753 miljoner samtidigt som många församlingar, enligt Mats Hagelin, går på knäna. (SR Kristianstad)