Ohly: Enighet gav alliansen försprång

Under helgen har ledande personer i vänsterpartiet träffats i Stockholm för att diskutera vad som gick fel i valet. Ett stort misstag var att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet inte uppträdde som ett enat block, säger partiledaren Lars Ohly.

– Vi trodde, och var helt övertygade om, att det här var en styrka för vår sida, att vi inte gick fram med ett gemensamt program. Väljarna fick då möjligheten att påverka politikens innehåll genom att rösta på något av de tre partierna i den tidigare majoriteten, säger Lars Ohly.

– Men sett i backspegeln måste vi nog inse att högeralliansen hade ett försprång genom sin enighet. Det blev tryggare att rösta på högeralliansen eftersom man visste vad man fick.

– Ska vi göra trovärdigt för väljarna att det finns ett regeringsalternativ till valet 2010, då är det nog rimligt att vi tar upp diskussioner med miljöpartiet och socialdemokraterna om hur vi formar ett sådant alternativ som är trovärdigt för väljarna, säger Lars Ohly.

Ser du det här som en allvarlig miss från vänsterblocket, att ni gick fram på det här sättet?

– Spontant kan jag säga att det jag trodde, att detta skulle vara en styrka, det har nog visat sig vara felaktigt.

Att det röd-gröna blocket inte uppträdde särskilt enat beror enligt Lars Ohly på socialdemokraterna, där bland annat partiledaren Göran Persson hela tiden uttalade sig om att hans parti ensamt sökte folkets mandat.

– Motståndet mot att framträda mer samlat fanns framförallt inom socialdemokratin. Vi hade kunnat tänka oss, och jag tror att även miljöpartiet hade kunnat tänka sig att åtminstone framträda mer som samarbetspartier än vi gjorde i valrörelsen, säger Lars Ohly.

Förlusten utvärderas
Vänsterpartiet ska i nästa månad utse en särskild arbetsgrupp som får några månader på sig att utvärdera valförlusten. Partiordföranden själv verkar inte se några interna uppgörelser framför sig om varför det gick så dåligt.

Enligt Lars Ohly har varken han eller vänsterpartiet egentligen gjort något fel. Orsaken till valförlusten var mer att valet kom att likna en presidentvalsstrid mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt där de små partierna hamnade i skuggan, säger han.

– Förklaringen finns inte främst att finna i att vi har gjort en dålig valrörelse, utan de finns att finna dels i att vi har arbetat i ett klimat där vänsterpartiet har haft en enorm uppförsbacke under flera år, det finns fortfarande en bild av vänsterpartister som dogmatiker, traditionalister. En felaktig bild menar vi, men en bild som tyvärr har spridit sig väldigt mycket.

Alla som nu har träffats här i Stockholm under helgen, delar de uppfattningen att ni har gjort en bra valrörelse?

– Ja, det är helt genomgående, och det är ju märkligt i ett parti som tappar 2,5 procentenheter och som hör till den förlorande sidan. Samtidigt finns det en väldig tilltro både till vår politik och till vårt sätt att bedriva politik, säger Lars Ohly.

Sören Granath
soren.granath@sr.se