Gulsparv och hussvala allt ovanligare

Flera fågelarter, som hussvala, talltita och stare, fortsätter att minska på grund av vårt förändrade jord- och skogsbruk. Platschefen på Ottenby fågelstation på Öland, Andreas Eriksson säger att gulsparven minskat med två tredjedelar på 20 år.