Tre åtalas för påsegling av Essingebro

Efter olyckan förra året då jättekranen Lodbrok bogserades in i Essingebron i Stockholm åtalas bogserbåtens ägare, befälhavaren och Lodbroks befälhavare.

De åtals för grov vårdslöshet i sjötrafik, alternativt vårdslöshet i sjötrafik. Enligt åklagaren har de brustit i gott sjömanskap.  

Alla tre åtalade bestrider brott.

Kollisionen blev kraftig och sprickor uppstod på bron, som fick repareras för minst tolv miljoner kronor.

I åtalet slås fast att brottet betraktas som grovt eftersom krocken ledde till omfattande störningar i trafiken på en av Sveriges viktigaste trafikleder.