Svenskt Näringsliv: Löneskillnader bra för alla

Ökade löneskillnader och lägre ingångslöner gynnar de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Det anser arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, i en ny rapport.

– Lönerna ökar generellt sett mer med en stor lönespridning, än med en liten lönespridning. Dessutom är det så att de som ligger på de lägsta lönerna riskerar att bli utslagna och man höjer trösklarna för många att komma in på arbetsmarknaden om minimilönerna blir för höga, säger Jan Peter Duker, vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

I en ny rapport säger sig Svenskt Näringsliv ha hittat bevis för att ökade löneskillnader går hand i hand med höjda löneökningar för alla.

Ökat bland tjänstemän
Det skulle bland annat bevisas av att anställda i tjänstemannayrken de senaste åren ökat sina löneskillnader, samtidigt som de fått högre löneökningar än arbetare.

Att tillåta låga löner är, enligt rapporten, heller inget problem eftersom folk med låga löner ofta snabbt klättrar i lönestegen.

Ökade löneskillnader skulle också leda till att fler får jobb, enligt organisationen.

Om de lägsta lönerna höjs missgynnar det de svagaste grupperna eftersom de får svårare att komma in på arbetsmarknaden, skriver Svenskt Näringsliv i rapporten.

LO tveksamt
På LO är man inte särskilt imponerad av rapportens slutsatser. Mats Morin, löneutredare på LO, tror inte alls på sambandet mellan större löneskillnader och fler jobb.

– Det bästa sättet att testa hans tes är att se om de länder i Europa som har större lönespridning än Sverige har fler jobb. Det är precis tvärt om. I Centraleuropa har man en högre lönespridning och betydligt färre jobb, säger Mats Morin på LO.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se