Röda korset besöker Guantánamo

Röda korsets representanter har anlänt till Guantánamo-basen på Kuba där de bland annat ska bedöma om fångarna utsatts för tortyr.

Röda korsets representanter ska under de närmaste dagarna träffa 14 så kallade högnivåfångar från al-Qaidas ledning som nyligen överfördes från CIA:s hemliga fängelser i Europa och Asien.

– Först försöker vi ta reda på var misshandeln kan ha ägt rum, om den ägt rum och vilken behandling de utsatts för och sedan tar vi upp det med de ansvariga myndigheterna, säger Röda Korsets talesman.

Flera besök
Internationella Röda kors-kommittén har besökt Guantánamolägret sedan 2002 och är den enda neutrala organisation som i enlighet med Genèvekonventionens regler får träffa krigsfångar.

Många av de ca 450 personer som är internerade på Guantanamolägret är så kallade lågnivåfångar som har haft underordnade roller. Men de 14 nya fångar som nyligen överfördes från CIA:s hemliga fängelser i Europa och Asien är däremot så kallade högnivåfångar som haft ledande roller i al-Qaida.

Regler för rättegången
Den amerikanska kongressen ska den här veckan ta ställning till vilka rättegångsregler som ska gälla för Guantánamofångarna. Ska bekännelser som gjorts under tortyr få användas? Ska fångarna få ta del av bevismaterial mot dem och ska de kunna överklaga sina domar?

Om USA tummar på reglerna så kan amerikanska tillfångatagna soldater i framtiden torteras av fiender som gör liknande egna tolkningar av internationell rätt, menar exempelvis senator John McCain, som själv utsatts för tortyr under sina fem år som krigsfånge under Vietnamkriget.

Kompromisser
Det 94-sidiga kompromissförslaget som fortsätter att diskuteras i kongressen på tisdagen har utökat fångarnas rätt att få ta del av sammanfattningar av bevisen mot dem.

Men bland andra senator Arlen Spector anser att fångar också måste få rätt att få själva gripandet prövat i domstol enligt den så kallade Habeas Corpus-principen som är viktig i amerikansk rättstradition.

Genèvekonventionens tortyrförbud ska gälla för militären men CIA ska även i fortsättningen efter presidentens godkännande kunna använda sig av ”alternativa förhörsmetoder” enligt en hemlig lista.

Och president Bushs främsta argument är att flera av de 14 nya Guantanamofångarna exempelvis arkitekten bakom 11 september- attentaten Khalid Sheik Muhammed, efter tortyr gett uppgifter som gjort att sex terroristdåd kunnat förhindras.

Thomas Nordegren, Washington
thomas.nordegren@sr.se