Chavez tappar stöd efter tal i FN

Venezuelas president Hugo Chavez salvelsefulla tal i FN, då han bland annat kallade George Bush för ”djävul” har knappast ökat Venezuelas möjlighet att få en av platserna i FN:s säkerhetsråd. Men det kanske heller inte var meningen.

Ett centralt inslag under Hugo Chavez många och långa resor den senaste tiden har varit att vinna stöd för Venezuelas ambition att få en av de roterande platserna i säkerhetsrådet, som ska utses om ett par veckor.

Och han har utan tvekan haft framgång. På många håll, som i Mellanöstern, har han blivit något av en idol.

Chile tvekar
Men det har inte räckt för att säkra den nödvändiga två tredjedels-delsmajoriteten i Generalförsamlingen. För det måste Venezuela vinna över de fortfarande tveksamma och bland dem är Chile ett av de viktiga länderna.

Före Hugo Chavez tal i FN var det nästan säkert att Chile skulle ge Venezuela sin röst. Men nu efteråt tyder det mesta på att Chile inte kommer att rösta på Venezuela. Och inte nog med det.

Chile har också begärt att Venezuela ska kalla hem sin ambassadör i Santiago sedan han, precis som Hugo Chavez brukar göra, gett uttryck för en svepande och grov kritik av ett av regeringspartierna, vilket här uppfattas som en oacceptabel inblandning i Chiles interna angelägenheter. Och det är inte bara Chile som har reagerat.

Växande obehag
Såväl Brasilien, Argentina som Uruguay, som redan lovat Venezuela sin röst, har på olika sätt visat ett växande obehag efter Chavez FN-tal, ett obehag som inte minskat av hans påståenden häromdagen att det förekommit fusk i presidentvalen i Mexico och Peru.

Det är påståenden gjorda under massmöten och i tv utan några som helst bevis eller argument i övrigt.

Obegripligt agerande
Hugo Chavez sorglösa sätt att bedriva diplomati är inget nytt. Men att göra det så utmanande strax innan en så viktig omröstning som den om platserna i säkerhetsrådet, är lite obegripligt.

Svaret, menar vissa latinamerikanska observatörer, är helt enkelt att Hugo Chavez syfte med sitt tal i FN inte var vinna över de tveksamma, utan att polarisera; de på djävulens sida där, de på min sida här.

Ett steg i strävan att förvandla sig själv till en ledare i global skala, det verkliga alternativet till George Bush.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se