Separat elräkning kan minska förbrukning

Staten ska gå före med energieffektivisering i sina byggnader. Men hälften av landets myndigheter saknar kontroll över elförbrukningen eftersom elen ingår i hyran och energiexperter menar att det leder till mindre drivkraft att spara el.

Sven-Erik Hargeskog är ordförande för föreningen Sveriges offentliga inköpare och han fick i slutet av 1990-talet regeringens uppdrag att starta den statliga inköpssamordningen.

Redan då uppmärksammades myndigheterna på fördelen med att separera elen och hyran.

-– Från vår sida gick det ut på, och vi bad att man skulle fundera över om man inte skulle skapa instrument för att minska förbrukningen och ha kontroll över det själv, genom att ha hyran som kallhyra och elen separerad.

Inte mycket har hänt
Men det är inte mycket som har hänt sedan dess. Ungefär hälften av Sveriges myndigheter har idag elkostnaden inbakad i hyran.

Det kan jämföras med landets hyresgäster som nästan alla har kostnaden för hyran och elen separerad.

Separerade räkningar
Eje Sandberg är energikonsult på Aton teknikkonsult och har just avslutat en energieffektiviseringutredning för de statliga fastighetsbolagen. Han säger att separerade räkningar är bra, om man går hela vägen.

– Det är alltid bra om man tydliggör kostnader för energianvändning så att man ser det. Om man då har det separat, som en separat kostnad, så måste den kostnaden föras ner till den som är berörd, det vill säga den avdelningen som använder just den lokalen.

– Om de gör det, då är det bra, men det räcker oftast inte heller, för att de måste också i sin tur ha hjälp av driftorganisationen. Det handlar inte bara om att släcka lyset när man går från jobbet, utan det handlar också om att skapa de tekniska systemen som gör det möjligt för brukaren att minska sin elanvändning.

Sofie Pehrsson
sofie.pehrsson@sr.se