Bredband för fler i Afrika

En nästan 10 000 kilometer lång optisk undervattenskabel byggs just nu för att koppla upp Östafrika mot internet.

Idag har knappt 2,5 procent av Afrikas befolkning tillgång till bredband, vilket kan jämföras med drygt 69 procent av amerikanerna.

Men redan i slutet av nästa år kan snabba internetförbindelser vara verklighet för flera. En nästan 10 000 kilometer lång optisk undervattenskabel är just nu under konstruktion för att koppla upp Östafrika mot nätet. Kabeln kommer att sträckas från Durban i Sydafrika till Sudan i norr.

Projektet är ett samarbete mellan flera afrikanska länder och Världsbanken och syftar till att förbättra kommunikationsmiljön i Afrika och påskynda den ekonomiska tillväxten.

Bredband skulle skulle också märkbart underlätta bland annat lärarnas arbete när de söker information.