Granbarkborrars angrepp på skog ökar

Den varma och torra sommaren och det vackra vädret i september har gjort att granbarkborren har stormtrivts och över en miljon kubikmeter stående skog kan nu ha angripits av den fruktade insekten.

– Det känns som det är ett ganska allvarligt läge. Den varma sommaren och den utdragna hösten har gjort att läget nu är ett annat, säger Jörgen Ringagård, handläggare på Skogsstyrelsen.

Medan vi njöt av den varma sommaren så var den lilla åttatandade granbarkborren mycket flitig och förökade sig i snabb takt.

Kan bli värre
Eftersom också september bjudit på vackert väder så befarar man nu att den sista generationen barkborre kan ha utvecklats färdigt och då kan det bli än värre nästa sommar.

– Avgörande blir då hur stor andel som utvecklas färdig och hur stor andel av de här som övervintrar i träden. Har man möjligheten att transporterna bort en stor del av den här skogen kommer populationen att minska, säger Jörgen Ringagård.

Nu står hoppet till en vinter där det går att transportera bort angripen skog. Eftersom det är svårt att hitta angripna träd så länge kronan är grön är det först nu som den totala omfattningen av skadorna visar sig.

En miljon kubikmeter skog
Redan nu har alltså drygt en miljon kubikmeter stående skog runt om i Götaland angripits av granbarkborren, vilket är betydligt mer än vad Skogsstyrelsen beräknat.

Skulle man samla den angripna skogen på ett enda ställe handlar det om en yta i storleksordningen 5 000 fotbollsplaner.

Enligt Skogsstyrelsens uträkningar räknade man med att totalt två till fyra miljoner kubikmeter skog kunde vara angripen fram till 2009. För den enskilde skogsägaren kan det bli dyrt, värdet på skogen kan sjunka med hälften enligt Jörgen Ringagård på Skogsstyrelsen.

– Det här handlar om mogen granskog som har ganska högt värde per kubikmeter. I storleksordning kanske 300 kronor per kubikmeter, värdet kanske sjunker med 100 eller 200 kronor per kubikmeter, säger han.

Områden som drabbades av stormen Gudrun
Det är i framför allt områden som drabbades av stormen Gudrun som granbarkborren härjar. Stora angrepp i norra Blekinge, nordöstra Skåne, Kalmar län och Kronobergs län och redan drabbade skogsägare kan förvänta sig fler regler.

– Vi är i en allvarlig situation där vi kan, med skogsvårdslagens regler, behöva gå in och styra upp det här ytterligare med regler inom särskilda i särskilda bekämpningsområden. Det här är början på en allvarlig utveckling där vi förväntar oss betydligt större angrepp de närmaste åren, säger Jörgen Ringagård.

Pernilla Arvidsson
pernilla.arvidsson@sr.se