Fem medvetslösa förda till sjukhus

Sex patienter från en psykiatrisk avdelning på Lillhagens sjukhus i Göteborg påträffades under tisdagskvällen med förgiftningssymptom och fördes till sjukhus. Fem av dem var medvetslösa. (SR Göteborg)