Många myndigheter vill ha bidrag för att anställa unga

Det råder rusning till de pengar som regeringen avsatt för att klara den omfattande generationsväxlingen på statliga myndigheter de närmaste åren. Tusentals ansökningar har strömmat in från myndigheter som vill ha bidrag för att kunna förtidsanställa unga personer.

– Det är klart att man alltid önskar sig fler bidrag till sådana här anställningar, men för oss som ändå är en relativt liten myndighet är det här mycket pengar och det har möjliggjort de här anställningarna för oss så vi är jätteglada för det, säger Maria Lestander, personalansvarig på Statens strålskyddsinstitut som är en av de myndigheter som får bidrag och anställer.

På Statens strålskyddsinstitut kommer fyra personer att anställas tidigare än planerat tack vare att myndigheten fått så kallat kompetensväxlingsbidrag. Det är pengar som regeringen avsatt för att generationsväxlingen på statliga myndigheter ska gå lättare.

Många 40-talister går i pension
De myndigheter som står inför stora omställningar nu när 40-talisterna börjar gå i pension, är många. På Strålskyddsinstitutet har 32 av de 110 anställda, knappt en tredjedel, fyllt 60 år. Totalt sett är en av åtta statsanställda över 60 år.

Bidragen gör att myndigheterna kan anställa yngre personer redan något år Innan de äldre går i pension. Det är på 30 000 kronor i månaden per anställd och gäller som längst till slutet av nästa år.

145 miljoner kronor har hittills delats ut och i den sista omgången kom över 2 000 ansökningar in för de 250 bidragen. Många myndigheter fick alltså avslag.

Ams prövar andra lösningar
Ams är en av dem och då runt 900 anställda snart går i pension prövar de också andra lösningar för generationsväxlingen.

Ams har bland annat anställt en person som ska se över bemanningen på sikt för hela Arbetsmarknadsverket, säger Helle Konga-Nielsen, personaldirektör på Ams.

– Det handlar om att vi måste få en gemensam bild av hur avgångarna ser ut och att vi kan göra det på ett samlat sätt i verket, säger hon.

Alla har inte kommit lika långt
Många myndigheter är mitt uppe i arbetet med att lösa de historiska pensionsavgångarna. Men enligt Verket för förvaltningsutveckling, som har överblick över den statliga förvaltningen, har inte alla kommit lika långt.

Ett problem är att behålla kunskap inom myndigheten när många erfarna slutar samtidigt. Ett annat är att det råder brist inom vissa yrkesgrupper på arbetsmarknaden, vilket kan leda till problem framöver för många myndigheter, säger Bengt Eriksson på Verket på förvaltningsutveckling.

– Det kan ju bli bekymmer om vi får en arbetsmarknad där det blir en större konkurrens om medarbetare. Då kan ju problemet bli annorlunda, säger han.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se