"Islams framtid avgörs i Europas förorter"

Muslimerna i Europas förorter kommer att spela en avgörande roll för islams framtid. Den tesen driver den franske professorn Gilles Kepel, som hör till världens största kännare på islam. På onsdagen kommer han till Sverige för att presentera sina tankar i sin senaste bok ”Kampen om islam”.

– Både för islams framtid i väst och för kampen mellan muslimer i världen, kommer Europas förorter att spela en avgörande roll, tror Gilles Kepel.

Här ryms två ytterligheter bland muslimer, säger han. På ena kanten finns de som stödjer jihad, heligt krig mot kristna och andra otrogna, och som vill placera islams lagar, sharialagarna, över de nationella.

På andra kanten finns muslimer, som vill kombinera den moderna världen och upplysning och demokrati med sin tro. Och det är de, som kan bryta vägen.

Förebilder
De kan bli förebilder för andra muslimer, som är kvar i ursprungsländerna, där strider, korruption och diktatoriska styren lett till stagnation.

– Striden om Europa är hjärtat också i kampen om islam, säger han.

I terrorattackerna i Madrid och London deltog landets egna medborgare.

– Skulle jag vara bin Ladin och ha Europas karta framför mig, så skulle min blick kanske falla på Tyskland till exempel.

Mildare övervakning
Där är inte övervakningen lika hård som här i Frankrike, hävdar Gilles Kepel.

– Över huvud taget har norra Europa, Holland och Skandinavien haft en änglalik och naiv syn på sina invandrare. Multikulturalism har bara ansetts vara bra, men nu slår pendeln tillbaka, och det är en backlash, säger han.

Gilles Kepel menar att vi måste skilja mellan olika muslimer i Europa och visa de som vill samleva i fred att de ingår i vårt samhälle och isolera de radikala.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se