Danielsson söker nya jobb

Nästa vecka måste den socialdemokratiska regeringens bortåt 200 politiskt tillsatta tjänstemän lämna sina jobb. Tre av statssekreterarna har redan börjat söka nya tjänster. Bland de sökande finns avgående statsminister Göran Perssons närmaste man Lars Danielsson, som sökt åtta nya jobb.

Lars Danielsson avslutar på fredag nästa vecka en stormig sista tid som statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor och Göran Perssons närmaste man på en rad andra områden.

Danielsson återvände till sin arbetsplats efter valdagen. Detta sedan han efter kritiken från JO om vad han gjorde under Tsunamikatastrofen lett till att han lämnade en del av sina uppgifter och tog ut bortåt tjugo veckors innestående semester.

Återvänder till utrikesdepartementet
Danielsson är sedan flera år tjänstledig från utrikes-departementet dit han nu tänker återvända.

Därför har Danielsson också anmält sig som sökande till sju olika tjänster som ambassadör och en som generalkonsul.

Han har sökt två tjänster i Bryssel, både den som EU-ambassadör och den som ambassadör i Belgien.

Vidare har Danielsson sökt chefsjobben på ambassaderna i Paris, Aten, Dublin och Jakarta i Indonesien.

Chefsjobb i Genève
Han har också sökt tjänsten som generalkonsul i Los Angeles och chefsjobbet på Sveriges representation i Genève. Tjänsten i Genève har stark anknytning till olika FN-organisationer.

Jobbet i Genève har också sökts av utrikesministerns närmaste man, kabinettsekreterare Hans Dahlgren. Hans Dahlgren har inte sökt några andra tjänster än den i Genève.

Alla tjänster blir lediga från hösten 2007. Det är den nya regeringen som bestämmer om och i så fall vem som ska få vilket jobb.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se