Terroriststämpel inget hinder för resor i Europa

Misstänkta terrorister kan resa fritt i Europa, trots terrorstämpel från FN. Enligt FN är det Sveriges ansvar att se till att egna terrormisstänkta medborgare inte lämnar landet. Men vem i Sverige som ska efterleva det kravet, är oklart.

Olika polismyndigheter skyller på varandra och regeringen håller tyst.

– Allt som har med terroristbrott att göra ankommer på Säpo, vi lyder under Rikskriminalpolisen. Vi utreder all annan brottslighet som inte ankommer på Säpo. Och terroristbrott ankommer på Säpo, säger Niklas Karlsson på Rikspolisstyrelsen.

Men Säpos informationsdirektör Anders Thonberg säger att det juridiska läget är oklart. Han vill därför inte uttala sig idag.

Reste stört
Efter 11 september-attackerna 2001 la USA fram en lista över terrormisstänkta. FN beslöt att frysa de misstänktas tillgångar och ålägga dem reseförbud. På den listan hamnade bland annat den svensksomaliern Ahmed Yusuf.

Men trots reseförbudet reste Ahmed Yusuf ostört både inom och utanför Europa. Hans namn hamnade aldrig i de europeiska databaserna vid gränspolisen.

I praktiken innebär detta att terrorstämplade personer fritt kan röra sig i Europa.

Sveriges ansvar
Källor inom FN:s sanktionskommitté säger till Ekot att det är medlemsländernas ansvar att FN-sanktionerna tillämpas i praktiken. Det var alltså Sveriges ansvar att Ahmed Yusuf kunde resa utomlands.

Det tycker också folkrättsprofessor Ove Bring.

– När det gäller internationella påbud som Sverige ska åtlyda så är det den svenska regeringen och närmast utrikesdepartementet som bevakar det för regeringen, säger han.

Ingen i regeringen har velat svara på Ekots frågor idag. Anders Kruse, departementsråd på UD, säger att det inte stämmer att Sverige hade ansvar att hindra Ahmed Yusuf att resa ut, ansvaret ligger i stället på de länder som lät honom komma in, säger Anders Kruse.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se

Kristina Jogestrand
kristina.jogestrand@sr.se