Alliansen har svårt att hinna med finansiering av skattesänkningar

Den tillträdande regeringen har lovat att både inkomstskatter och arbetsgivaravgifter ska sänkas men redan nu har partiledarna konstaterat att det är svårt att snabbt få in de besparingar som behöver göras för att betala skattesänkningarna.

Flera riksdagsledamöter från olika partier uppger för Ekot att de borgerliga inte kommer att hinna med att genomföra allt de planerat redan från årsskiftet.

Skattesänkningarna, totalt på drygt 50 miljarder nästa år, är en del i de borgerligas så kallade jobbpaket, det ska märkas i plånboken redan från årsskiftet har ett par partiledare redan lovat.

Finansieringen, som Fredrik Reinfeldt talade om, är till exempel lägre och dyrare a-kassa, slopat friår och neddragning av de så kallade plusjobben, en privatiserad trafikskadeförsäkring och en ny trafikskadeavgift.

Kan dröja
En del av besparingarna kan ta tid att få ihop, höjd avgift i a-kassan till exempel, som beräknas dra in tio miljarder till statskassan.

”Det är en omständlig procedur och det är svårt att förstå hur det ska klaras av”, har Bo Jangenäs, generaldirektör i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen sagt till nyhetsbyrån TT.

Neddragningen av plusjobb har de borgerliga räknat med ska spara fyra miljarder nästa år men den besparingen krymper, eftersom de drygt 14 000 plusjobbare som redan är igång ska kunna fortsätta tiden ut.

– De som finns i systemet ska naturligtvis få finnas kvar, säger Göran Hägglund, kristdemokraterna.

Trafikskadeförsäkringen svår
Förslaget att privatisera försäkringen av trafikskadade är inte tänkt att ge så mycket pengar i statskassan första året men det är komplicerat med gränsdragning mellan olika typer av skador och om de ska belasta den privata försäkringen i framtiden eller den allmänna sjukförsäkringen.

De borgerliga vill också införa en ny avgift som retroaktivt ska betala för kostnader för tidigare trafikskador, en juridisk svårighet, kanske också politisk.

Även förslaget att arbetsgivaravgiften ska sänkas för vissa tjänsteföretag har gränsdragningsproblem, vilka branscher det ska gälla och om det ska gälla lika vare sig tjänsterna utförs i privat eller offentlig regi.

Allt blir inte klart till budgeten
Partiledarna ska vara klara redan i mitten oktober med budgeten för nästa år och alla förslag kommer inte vara klara då, säger en borgerlig gruppledare till Ekot.

Kristdemokraternas gruppledare Stefan Atterfall säger att det viktiga som inte hinns med nu får läggas i vårpropositionen i april eller presenteras i detalj i vanliga propositioner nästa år.

Inte överskrida budgeten
Alla de borgerliga partiledarna beskriver det som en självklarhet att utgifterna inte ska bli större än inkomsterna.

– Det är ett åtagande vi tagit på oss. Vi kommer inte genomföra några ofinansierade skattesänkningar, säger Maud Olofsson, centerpartiet.

Kan det bli lägre skattesänkningar?

– Det kommer vi återkomma till när vi presenterar budget, säger hon.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se