Höjd a-kassa hotar LO-förbund

Det kan bli flera hundra kronor dyrare att vara med i fackets a-kassa per månad, om den nya regeringens förslag går igenom. Men trots att LO-förbunden är rädda för att förlora medlemmar, har de största facken inga planer på att sänka sina egna medlemsavgifter.

Fördyringen av a-kassan för löntagarna kan bli max 300 kronor i månaden med den nya regeringens förslag. Följden kan bli att många lämnar sina fackförbund.

Om IF Metall, med över 300 000 medlemmar, som motdrag sänkte sin medlemsavgift med 100 kronor skulle man tappa nästan hälften av sina medlemsintäkter.

Skulle bli sämre service
IF Metalls ledning har ändå övervägt den möjligheten men kommit fram till att det blir för dyrt. För IF Metall, som de senaste åren redan sparat 100 miljoner kronor, skulle även mindre sänkningar leda till försämringar i medlemsservicen, säger Anders Ferbe, andre vice ordförande i IF Metall.

– Det innebär att det blir medlemmarna som drabbas av sämre facklig service, sämre fackligt försäkringsskydd och sämre facklig hjälp, sämre facklig hjälp, säger han.

Kommunal vill inte hellre sänka
Kommunal, med 570 000 medlemmar, har också diskuterat lägre medlemsavgift men kommit fram till samma sak. Det blir för dyrt. Förbundet har förlorat 100 000 medlemmar under det senaste årtiondet och tappat betydande inkomster.

Att ta av strejkkassan är inget alternativ. Kommunal har idag ungefär tre miljarder i strejkkassan men förutom att man ogärna rör de pengarna inför den kommande avtalsrörelsen skulle de ta slut fort om de användes till att sänka medlemsavgiften, hävdar Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal.

– Det har vi inte sett som en möjlighet, det skulle tömma den på en gång, säger han.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se