Mer än en miljard saknar rent vatten

Smutsigt vatten dödar fortfarande 1,5 miljoner barn varje år, rapporterar FN:s barnorganisation Unicef. Det finns också glädjande nyheter i rapporten. Mer än en miljard människor runt om i världen nu har fått tillgång till rent vatten.

En liten porlande bäck genom en liten by kan vara förenad med livsfara för människorna runtomkring. Här hämtas vatten, men här tvättas också kläder och här rinner avfallet ut.

Det är framförallt barnen som drabbas av diarréer och kolera som leder till att 1,5 miljoner barn dör varje år i brist på rent vatten och därmed bristande hygien.

Södra Asien en förebild
I mål 7 heter det i FN:s millennieprogram att år 2015 skall alla ha tillgång till rent vatten. Målet börjar nås i stora delar av världen, där framförallt södra Asien framstår som en förebild, där man har prioriterat sanitet, liksom i Latinamerika och Karibiska övärlden.

Så nu har mer än en miljard fler människor fått tillgång till rent vatten, men fortfarande saknar lika många, eller 1,2 miljarder människor runtom i världen tillgång till rent vatten.

Fattigdom och konflikter försvårar
75 utvecklingsländer ligger väl framme att nå målet år 2015 och fem andra visar framsteg. 23 länder kommer däremot att misslyckas, konstaterar Unicef i sin rapport.

Dessa länder finns framförallt i Afrika, och då är det i första hand länder som härjas av väpnade konflikter, extrem fattigdom eller utbredd korruption, Algeriet, Niger, Nigeria, Liberia, Kongo, Etiopien och Moçambique.

Sanitet ett stort globalt problem
I dessa länder är det kanske var tionde, eller var femte invånare, som kan räkna med rent vatten att dricka, att laga mat i och att tvätta sig med.

Men när det gäller sanitet och rening av avloppsvatten, halkar i stort sett hela Afrika efter, liksom Indien, Ryssland och Irak. Det är fortfarande det största problemet och den största sjukdomsrisken i världen.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se