Svårt få svensk transport välja biobränsle

År 2005 utgjorde biobränsle bara 2,2 procent av drivmedlet, enligt Energimyndigheten. Målet låg på tre procent.

Det vanligaste biodrivmedlet var bensin med en låginblandning av etanol, enligt myndigheten.