"Det kommer inte att bli färre jobb"

En rad svenskar från Scania har flyttat till tyska MAN sedan Håkan Samuelsson blev chef för MAN:s lastbilstillverkning. I dag är Håkan Samuelsson vd och en av hans närmaste män är Lars Wrebo som är ansvarig för produktionen på lastbilsdivisionen.

Han kom till MAN för ett halvår sedan och berättar om vilken styrka som Scania respektive MAN har inför ett eventuellt uppköp.

– Om jag börjar att prata om den rena produktionen så har Scania sedan många år ett väldigt etablerat och fint produktionssystem, drivet utav sin produkt och de styr sin produktion på ett väldigt bra sätt. På den delen har en styrka jämfört med MAN, säger Lars Wrebo.

– MAN, å andra sidan, har en väldig styrka i traditionellt maskinbyggande, alltså produktionsteknologin och den rent tekniska biten. Två styrkor som skulle kunna komplettera varandra väldigt bra, säger han.

Vad skulle gå förlorat för bolagens identitet om de här två bolagen gick ihop?

– Ingenting skulle gå förlorat, som vi ser det. Det är två starka varumärken som skulle hänga parallellt med varandra i separata försäljningsled, säger Lars Wrebo.

– Värdet på de här bolagen ligger i märket och då måste man vårda det. Sköter man det på ett klantigt sätt, finns det naturligtvis risk att man skulle tappa på försäljningssidan men det är två bolag med kompetenta och intelligenta människor och ledningar, så den risken ser jag som ganska liten, säger han.

Är det helt nödvändigt att jobben kommer i fara när man slår ihop företag?

– Nej, inte alls. Både MAN och Scania siktar bägge på att växa och då är det väl så att det är som när man ansar ett träd inför vintern, om man gör det i december eller på våren, men man måste beskära det. Det är för att man ska växa ännu starkare. Både Scania och MAN har ambitioner att växa, så det kommer inte att bli färre arbetstillfällen, säger Lars Wrebo, produktionsansvarig på MAN:s lastbilsdivision.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr