Forsmark får startas igen

Kärnkraftsreaktorerna Forsmark 1 och 2 får startas efter att ha varit avstängda i drygt två månader, enligt Statens kärnkraftinspektion, SKI. Reaktorerna stoppades efter incidenten i slutet av juli, då delar av säkerhetssystemet slogs ut.

Forsmark får nu starta de två reaktorerna eftersom Statens kärnkraftinspektion bedömer att man har gjort de tekniska förbättringar som krävs för en återstart, till exempel oberoende elmatning till de dieselaggregat, som är en del av säkerhetssystemen.

Samtidigt får ledningen för Forsmark skarp kritik för sin säkerhetskultur med flera krav på åtgärdsprogram.

När elavbrottet inträffade i juli och flera system i kontrollrummet havererade, stängdes inte reaktorerna av utan låg kvar i driftläge ett halvt dygn.

Reaktorerna borde ha stängts av
Ledningen borde ha insett situationens allvar och stängt av reaktorerna helt, anser SKI. Därför måste man nu utbilda personalen i att bedöma och klassificera onormala händelser och agera enligt säkerhetsföreskrifterna.

SKI riktar också kritik mot hur underhåll och provning i anläggningen har skötts: att man inte har upptäckt de uppenbara bristerna i säkerhetssystemen, som ska vara separerade för att fungera i en akut situation. Underhållsarbetet har därför inte styrts på ett riktigt sätt och Forsmarks ledning måste redovisa åtgärder för att förbättra situationen.

Säkerhetskrav har inte prioriterats
Den tredje delen i den här hemläxan är att ledningen i Forsmark måste redovisa vilka direktiv som finns från styrelsen till vd om hur säkerheten ska prioriteras i förhållande till produktionen.

Med det kravet antyder man att säkerhetskraven inte har satts i främsta rummet, till exempel i och med att reaktorerna inte stängdes av när elektriciteten till viktiga säkerhetssystem fallerade.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se