S i Stockholm granskar ledningen

Nu börjar arbetet inom socialdemokratin med att analysera orsakerna bakom det dåliga valresultatet. I Stockholms partidistrikt vill en del medlemmar granska distriktets ledning och bland andra tidigare finansborgarrådet Annika Billström. Det framkom vid en intern debatt på torsdagen.

– Framför oss ligger något betydligt viktigare: valanalysen och framförallt krisbearbetningen, som jag menar också måste ta sin ansats i politisk mognad men också i personligt ansvarstagande och det tycker jag under den senaste tiden har lyst med sin frånvaro, säger Kurt Hansson, ordförande i en av Stockholms s-föreningar.

På torsdagskvällen startade socialdemokraterna i Stockholm en intern debatt om vad som gick snett i valrörelsen och hur partiet kunde göra sitt sämsta val på över 80 år.

Tappade stort
Förlusten var särskilt stor i Stockholm. Där förlorade socialdemokraterna åtta procentenheter av rösterna jämfört med förra valet, både i kommun och riksdag. Partiet förlorade makten i Stockholms kommun och landsting.

Flera partimedlemmar vill nu kritiskt granska partidistriktets ledning och vilken betydelse den har haft för valresultatet.

Förra året utspelades en offentlig maktkamp mellan finansborgarrådet Annika Billström och hennes kritiker inom partiet, och frågan är nu hur stort stöd Billström har för att fortsätta att representera partiet som oppositionsborgarråd.

Intre strider
Annika Billström själv tror att den interna splittringen kan ha påverkat valresultatet.

– Visst skadar det ett parti när man har konflikter. Därför tror jag att det är väldigt viktigt när vi gör analysen, men att vi sätter partiet främst nu, och inte får nya stridigheter. Det tror jag skulle vara förödande för vårt parti. Jag tror att det skulle försvåra möjligheten att vinna valet 2010, säger Annika Billström.

”Vända på alla stenar”
Dag Larsson, som varit landstingsråd och som är en av dem som tidigare kritiserat Annika Billström, säger att partimedlemmarna nu själva måste få avgöra om de har förtroende för ledningen. Men han säger att man måste vända på alla stenar när det gäller att hitta orsaken till valresultatet.

– Vi måste våga kritiskt titta på det sämsta valresultatet vi gjort i modern tid i Stockholm. Det innebär att vi kritiskt ska pröva politiken och kritiskt titta på vilka företrädare vi har. Därmed har jag inte sagt att den eller den ska lämna, för det är för tidigt att säga, säger Dag Larsson

Val till de ledande posterna i socialdemokraternas Stockholmsdistrikt hålls tidigast i mitten av oktober.

Kristina Jogestrand
kristina.jogestrand@sr.se