Frågan om lägstalöner viktig för industrin

Nästa års stora avtalsrörelse drar så sakta igång. Det finns en oro för hur regeringsförändringen och förslaget om sänkt a-kassa kan påverka avtalsrörelsen. På fredagen presenterade de olika facken inom industrin sina synpunkter på vilka frågor som är viktiga att driva.

Lars-Bonny Ramstedt är förhandligschef på Sif:

– Det kommer att vara ett antal viktiga frågor. Det ena är löneökningens storlek och där är våra medlemmar är heligt trött på att man inte får sin del av produktivitetsutvecklingen inom industrin, säger han.

Hur tror du att frågan om a-kassans förändring kommer att påverka avtalsförhandlingarna?

– Det är möjligt att den kommer att göra det mentalt, men från vår sida menar vi att det är väldigt viktigt att hålla isär vad det är i politiska ställningstaganden i avtalsrörelsen. Vi är djupt missnöjda med det vi ser i förslagen, men det får vi behandla med en särskilt ordning. Avtalsrörelsen är något helt annat.

Kristina Nygård, förhandlingschef inom civilingenjörsförbundet inom industrin:

– För våra medlemmar kan jag säga att tveklöst att viktigaste frågan är löneutvecklingen.

Är låglöneasatningarna viktiga för er?

Gerhard Lindberg andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet:

– Ja, vi tillhör ju det förbundet inom industrin som har de lägsta lönerna och det innebär att låglönesatsing är en hjärtefråga och har alltid varit för våra medlemmar. Jag utgår från att det blir en ganska stor fråga i kommande avtalsrörelse.

Anders Tiderman, IF Metalls avtalssekreterare:

– Den är också en högt prioriterad fråga, tror också att det är ett område som hela tiden får större och större betydelse. Influensen av utländsk arbetskraft som kommer ifrån Östeuropa att försöka etablera en lägre lönenivå som lägstalönerna viktigt att fokusera.

Hur mycket tror du att det spelar in hur a-kassan kommer att förändras?

– Ja, det där är väldigt osäkert, det är det enda man kan säga. Det stökar till det och det ger en osäkerhet som inte är bra, säger Anders Tiderman, avtalssekreterare på IF Metall.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se