Beordrade polishämtning och tvångsundersökning av 11-åring

Socialtjänsten i Uppsala anser inte att de begick något fel när en 11-årig flicka hämtades av polis och tvångsundersöktes av gynekolog. Socialtjänsten gick till polisen eftersom de misstänkte att flickan utsatts för könsstympning, vilket sedan visade sig vara fel.

Den 11-åriga flickan hämtas av polis i skolan och förs till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där görs en gynekologisk tvångsundersökning. Man vill se om hon blev könsstympad, när hon tillbringade sommarlovet med släktingar i Afrika. Undersökningen visar att det inte finns någon grund för misstankarna.

Flickans familj har anmält händelsen till Justitieombudsmannen JO, som nu ska utreda socialtjänstens agerade.

Misstänkte könsstympning
Uppgifterna om misstänkt könsstympning kom från en distriktssköterska, som hade hört att flickan skulle till Afrika. Socialtjänsten krävde att flickan skulle gynundersökas, något som familjen inte var helt negativ till. Men det blev ingen undersökning, inte förrän flickan senare hämtades av polis.

Vilket underlag socialtjänsten hade för polisanmälan, är belagt med sekretess. Men chefen för Individ- och familjeomsorgen, Mary Nilsson, anser att man hade tillräckligt med misstankar.

– Ja, det tycker jag att det fanns, säger hon.

Det kan ju verka som att ni har dragit förhastade slutsatser utifrån det ni visste, hur ser du på det?

– Det är klart att vi hade kunnat låta bli att föreslå nämnden att göra en polisanmälan, men samtidigt hade ju inte brottet utretts då. Då hade den här situationen aldrig retts ut, vad det gäller brottet.

Det fanns ju inget brott?

– Nej det fanns inte det, men det kunde inte vi avgöra, det är domstolen, åklagaren eller polisen, det är deras sak att utreda det, säger Mary Nilsson.

Familjen kränkt
Flickans familj känner sig kränkt och pappan säger till Sveriges Radio Uppland att det som hänt är oförsvarligt och att familjen behandlats sämre än djur.

Lina Gidlund på Diskrimineringsbyrån i Uppsala är mycket kritisk mot socialtjänsten.

– Det är under all kritik att några enskilda personers förutfattade meningar och bristande vilja att undersöka fakta har fått sådana allvarliga konsekvenser för en liten flicka, säger hon.

– Ja det är naturligtvis jobbigt att utsätta ett barn för sådant. Men samtidigt är det ju den vägen som åklagare har att kunna se om det har begåtts ett brott eller inte, säger Mary Nilsson på Individ- och familjeomsorgen.

Du tycker fortfarande att ni gjorde rätt?

– Ja, jag tycker det, säger Mary Nilsson.

Även polisen och åklagaren har anmälts till JO av flickans familj, men det ärendet har avskrivits utan någon åtgärd från JO.

Angela Wiese
angela.wiese@sr.se
i samarbete med SR Uppland