Sverige vill förbjuda växtgiftet Paraquat

På tisdag den 3 oktober ska Sverige argumentera i EG-domstolens förstainstansrätt för att EU-kommissionens godkännande 2003 av det giftiga bekämpningsmedlet Paraquat ska ogiltigförklaras.

Sverige och flera andra länder anser att den typen av bekämpningsmedel inte ska tillåtas inom EU.

– Det viktigaste argumentet är förstås att Paraquat är ett oerhört giftigt växtgift mot vilket det inte finns något motgift. När det då gäller sådana farliga växtgifter måste man vara extra försiktig, säger Anders Kruse, departementsråd på utrikesdepartementet, som kommer att föra Sveriges talan i domstolen.

Sverige stöds av Finland, Danmark och Österrike i bedömningen att ogräsmedlet Paraquat är så giftigt att det inte bör tillåtas inom EU.

Akut giftigt
Medlet har hög akut giftighet. En tesked är dödlig dos om man får det i sig. Men också att andas in medlet och få det på huden kan ge svåra skador. Paraquat angriper framför allt lungorna, man kan kvävas och det finns alltså inga botemedel.

EU-kommissionen har svarat att om man använder skyddsutrustning när man sprutar medlet i exempelvis vin- och olivodlingar då finns ingen större fara med att använda Paraquat.

– Det är alltså deras uppfattning på den punkten. Den svenska regeringen anser att det inte går att försäkra sig på det sättet kommissionen menar att man ska göra. Det finns alltid människor som inte använder skyddskläder på det sättet som är tänkt. Brister man på det viset finns det inga motgifter om det är större mängder man får i sig. Det strider mot den grundläggande försiktighetsprincipen som vi menar ska tillämpas här. Man ska veta precis vad effekterna kan bli innan man beslutar sig för att ta risken, säger Anders Kruse.

Olyckshändelser
Kommissionen menar att uppgifterna om skadade och döda under senare år rör olyckshändelser i tredje världen. Den användningen är inte typisk för förhållanden i Europa, hävdar kommissionen.

Men den svenska regeringen anser att kommissionen inte har tagit tillräcklig hänsyn till de många vetenskapliga studier, som dokumenterar förgiftningar och dödsfall.

Genom att godkänna ett av de giftigaste ämnen som förekommit i bekämpningsmedel sänker EU-kommissionen skyddsnivån för människors och djurs hälsa inom EU, anser den svenska regeringen.

– Vi har stöd av Finland, Danmark och Österrike. Vi skulle nog inte ha gett oss in i detta om vi inte hade trott att vi hade mycket goda chanser att vinna processen i domstolen, säger Anders Kruse.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se