Bygglönerna ökar mer än andra

Nu ökar lönerna i byggbranschen. Andra kvartalet i år hade vissa yrkesgrupper inom byggbranschen löneökningar på upp emot fem procent, vilket är betydligt mer än snittet för hela arbetsmarknaden.

– Risken är att om det drar iväg på ett ställe är det lätt hänt att det i nästa lokala förhandling krävs lika stora löneökningar, samma lönenivå, och sedan från ena stället drar det till nästa ställe. Sedan drar det till hela landet och sedan från byggsektorn drar det till andra delar av ekonomin. Sedan är inflationssnurran i gång, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Byggbranschen går på högvarv. Mer än varannan byggföretagare uppger nu att det är svårt att hitta kunnigt yrkesfolk.

Tävlar om arbetskraft
I sådana lägen brukar lönerna sticka uppåt, när arbetsgivarna tävlar om den fåtaliga arbetskraft som finns.

Även om det bara är de första tecknen, så börjar nu byggbranschen se löneökningar som ligger långt över arbetsmarknaden i övrigt. Vissa byggnadsarbetare ökade sina löner med 4,7 procent under andra kvartalet i år.

Löneökningarna för hela arbetsmarknaden är cirka 3 procent.

Mer än Konjunkturinstitutets råd
Ökningen i byggbranschen är också klart över de 3,5 procent som Konjunkturinstitutet rekommenderar för att företagen ska klara av att anställa så att arbetslösheten sjunker.

Men på fackförbundet Byggnads tror man inte att lönerna ska påverka ekonomin i övrigt.

– Våra medlemmars löner ökar ju om det är en bra konjunktur, men sedan går ju konjunkturen ner och då har vi en sämre löneökningstakt. Om man tittar på detta över tiden så har vi mycket modesta löneökningar inom byggbranschen, säger Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads.

Du är inte orolig för att detta är inflationsdrivande?

– Nej, absolut inte.

Intressant är att de här löneökningarna trots allt kommer ganska sent. Under tidigare högkonjunkturer har lönerna i byggbranschen ökat tidigare i uppgången.

Konkurrens från utländska företag
Det tror Sveriges Byggindustriers chefsekonom Lars Jagrén beror på att konkurrensen från utländska företag och arbetare ökat i byggbranschen.

– Ökad internationell närvaro har varit en väldigt viktig förklaring till att vi har fått en mer stabil utveckling, säger han.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se