Regeringskansliet får kritik

Regeringskansliet får hård kritik för den andra så kallade Östersjömiljarden i en granskning som Statskontoret har gjort. Östersjömiljarden var den socialdemokratiska regeringens satsning på svenskt näringsliv i Östersjöregionen.

Enligt Statskontoret hade regeringskansliet varken kompetens eller resurser att hantera miljardstödet. 

Ett regeringskansli ska inte försöka ta över myndigheters arbetsuppgifter, det fungerar inte. Det är slutsatsen av Statskontorets genomgång av den socialdemokratiska regeringens två Östersjömiljarder.

Initiativ av Göran Persson
Miljardstöden kom till på initiativ av statsminister Göran Persson. Pengarna togs ur sysselsättningsbudgeten och skulle, enligt principen att slå två flugor i en smäll, användas som bistånd i de gamla kommunistländerna på andra sidan Östersjön, samtidigt som det skapades nya jobb i Sverige.

Det normala är att statliga myndigheter, som Sida och Arbetsmarknadsstyrelsen, sköter den här typen av satsningar. Men den här gången var regeringen noga med att själv få hålla i skattepengarna och dela ut dem till projekt som man tyckte var lämpliga.

Med det blev Östersjömiljarderna något av en regeringens presentbod. Kritiken av hur regeringen hanterade den första miljarden var förödande, det mesta gick fel.

Tydligare regler
När den andra miljarden delades ut så var reglerna tydligare, men det var fortfarande regeringen som bestämde vem som skulle få pengarna.

Statskontoret säger nu i en utvärdering att effekten av den andra Östersjömiljarden har varit begränsad. Regeringskansliet har inte klarat av att hantera den.

Företagsstöd är alltid svårt, och politikernas vilja att agera snabbt och kraftfullt gick inte ihop med kravet på kostnadseffektivitet och att resultatet ska kunna mätas.

Skulle främja jämställdheten
Regeringen sade bland annat att bidragen till företagen från den andra Östersjömiljarden också skulle användas för att främja jämställdheten, handelspolitik ska vara ett medel för att förbättra kvinnors situation.

Men Statskontoret har inte hittat något projekt som haft en positiv inverkan på jämställdheten.

Jan Mosander
jan.mosander@sr.se