"Allvarligt att Citybanan stoppas"

Socialdemokraternas partiledare Göran Persson är kritisk till att den tillträdande borgerliga alliansen vill pröva om den planerade järnvägstunneln genom Stockholm kan ersättas av ett spår i ytläge.

– Jag är lite förvånad över att man på det här sättet troligen stoppar hela järnvägsutbyggnaden och att man gör det på ett sådant sätt att man sannolikt tvingas komma tillbaka med den gamla lösningen en gång till om några år, säger Göran Persson.

Bristen på järnvägsspår genom huvudstaden är en flaskhals för mycket av tågtrafiken till övriga Sverige.

Få spår trots utredningar
Frågan har utretts i omgångar, men fortfarande finns bara två spår genom Stockholm. Tidigare förslag om spår i ytläge stupade på att det skulle skada den känsliga kulturmiljön på Riddarholmen.

Det förslag som kommit längst är Citybanan i en sex kilometer lång tunnel genom Stockholm. Den har godkänts i miljöprövningen, men det är svårt att överblicka effekterna av att spränga en järnvägstunnel under Stockholms berg och vatten, mellan alla andra storstadens tunnlar för vägar, avlopp och tunnelbana.

Hittills har Citybanan kostat en miljard kronor. I februari varnade Banverket för att den beräknade slutkostnaden på sex miljarder kronor inte skulle hålla. Man räknar med mer än det dubbla.

Den borgerliga alliansen tvekar. På söndagen presenterade de sina tankar på att återigen pröva idén om ett spår i ytläge genom Stockholm.

Ett spår skulle kunna dras längs den trafikled som idag går genom Stockholm längs järnvägen. När den andra delen i deras förslag, förbifart Stockholm, blir klar, kan biltrafikens behov av leden på Centralbron minska, är tanken.

Uppdrag för förhandlare 
På måndagen vill alliansen inte säga mer om detaljerna än att det blir en fråga för den förhandlingsman, som ska utses av regeringen och som ska diskutera frågan med alla inblandade i Stockholmsregionen och i Mälardalen.

Alliansens ledare Fredrik Reinfeldt anser att det finns nya öppningar i den låsta frågan.

– Väldigt mycket av vad som är omöjligt har varit präglat av vilken majoritet som hävdat vad. Vi hävdar att det finns en öppning med ett majoritetsläge, som är kraftigt ändrat av väljarna, att göra det möjligt som tidigare varit omöjligt, säger den tillträdande statsministern Fredrik Reinfeldt.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se
Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se