Sverige kan tvingas bryta uran

Sverige kan i framtiden tvingas att bryta uran om det uppstår en bristsituation efter uran inom EU. Det framgår av det avtal som skrevs då Sverige blev medlem i EU 1995.

Sverige kan i framtiden bli tvingat att bryta uran om det uppstår en bristsituation efter uran inom EU. Det framgår av det avtal som skrevs då Sverige blev medlem i EU 1995.

P1-programmet Naturbruk kan idag avslöja att Euratomföredraget, ett av EU:s grundfördrag, tydligt visar att urantillgångarna i Sverige tillhör den Europeiska unionen. Då priserna på uran har ökat med flera hundra procent de senaste åren finns det de som tror att Sverige kan bli mer eller mindre tvingade att bryta uran.

”Vi har inget att sätta emot”
– Jag tror att risken är att, om inte stor så finns den i alla fall, att man behöver svenskt uran om det skulle visa sig att det blir oroligt ute i världen, säger Björn von der Esch, före detta kristdemokratisk politiker.

– Samtidigt bygger vi ut kärnkraften. Varifrån ska vi ta uranet? Det är klart att man tar det där det finns, säger han och är orolig för att vi inte har någonting att sätta emot om det blir ont om uran i framtiden.

Äger allt uran inom EU
I Euratomfördraget som skrevs under när Sverige blev medlem i EU står det att den Europeiska atomenergigemenskapen är ägare till allt uran inom EU.

Den europeiska bränsleförsörjningsbyrån i Luxemburg, som jobbar efter Euratomfördraget, kan alltså vid ett läge då det blir ont om bränsle för de europeiska kärnkraftverken kräva att uran i Sverige skall erbjudas till de som behöver det inom den europeiska unionen.

Avtalet kom till redan 1958 och då man trodde att uran skulle kunna bli en bristvara. Den situationen har hittills aldrig uppkommit och därför har bränsleförsörjningsbyrån i Luxemburg aldrig behövt använda sig av den ägande- och optionsrätt som finns i avtalet. Men Euratomfördraget finns kvar i sin ursprungliga form när det gäller äganderätten över uran. 

Fördraget kan tvinga fram uranbrytning
Juristen Thomas Erhag på Göteborgsuniversitet som är specialiserad på EG-rätt och då speciellt Euratomfördraget säger att om det av någon anledning blir brist på uran i Europa och man inte längre kan importera den uran som i dag tas ifrån till exempel Kanada, Australien, Ryssland och Namibia så skulle Euratomfördraget kunna tvinga fram uranbrytning i Sverige.

– Om Sverige fortsätter att förlita sig på kärnkraft för sin energiproduktion och uran blir en sinlig resurs, men man inte vill bryta sina egna tillgångar kan man få problem att få bränsle till sina reaktorer, säger Thomas Erhag, lektor på Göteborgs universitet och specialiserad på EG-rätt.

– I det läget bör man också ställa sina egna eventuella urantillgångar till byråns förfogande, säger han.

Pelle Zettersten
Naturbruk (P1)