Inget bevis för medlemsfusk i SSU

Den sista pågående förundersökningen om misstänkt medlemsfusk i SSU har lagts ner. Åklagaren i Jönköping anser sig inte kunna bevisa att SSU i Jönköpings län blåst upp medlemssiffrorna för att få större bidrag. (SR Jönköping)