Finskt förslag: Bygg ut kärnkraften

Finland bör bygga en sjätte kärnkraftreaktor, utöver den femte som redan är under uppförande. Det föreslår en utredning tillsatt av handels- och industriministeriet. Därmed är locket lyft för ännu en omfattande energidebatt i Finland.

Finland behöver en sjätte kärnkraftreaktor. Med det förslaget kan det nu bli fullt drag i den diskussion om fortsatt kärnkraftsutbyggnad som i närmare ett år redan bubblat försiktigt under ytan.

Det är förre chefen vid finländska konkurrensverket, Matti Purasjoki, som lade fram sin utredning för beställaren, industriministern Mauri Pekkarinen, på tisdagen.

Partnerskap med Ryssland
Rent allmänt konstaterar Purasjoki att Finlands framtida energiförsörjning ter sig, liksom hittills, mer problematisk än till exempel Norges och Sveriges.

Han föreslår utbyggnad också av den finländska vattenkraften och utökat partnerskap med Ryssland på energiområdet. Bland annat har direkt elimport från en ny huvudkabel från Ryssland varit på tapeten i finländsk debatt. Han vill också se mäktiga energikoncernen Fortum uppdelad i minst två bolag, bland annat ett särskilt för vattenkraften, för konkurrensens skull.

En sjätte reaktor krävs
Men, viktigast av allt, de finländska energibehoven i framtiden täcks inte av den femte reaktor med hela 1 600 megawattimmars effekt, som byggs i Olkiluoto utanför Björneborg vid Östersjökusten.

Det krävs en sjätte reaktor. Industriminister Pekkarinen kommenterar för sin del förslaget med att frågan om ännu en kärnkraftreaktor avgöras helt av industrin på egen hand. I praktiken alltså ett slags försiktigt ja.

Ett ja som, förefaller det, kanske inte ens rör upp några stormar i den valrörelse som snart stundar. Finland skall välja ny riksdag om mindre än ett halvår.

Bengt Lindroth, SR:s Nordenkorrespondent
bengt.lindroth@sr.se