Skolhälsovården kan undersöka barns hjärtan

I Italien har antalet plötsligt hjärtdöda i idrottssammanhang minskat kraftigt efter obligatoriska undersökningar. Nu utreder Socialstyrelsen frågan men lutar åt en allmän lösning inom skolhälsovården eftersom även barn utanför idrotten drabbats.

Tävlingsidrottande barn och vuxna i Italien som genomgår obligatoriska läkarundersökningar har lett till att antalet fall av plötslig hjärtdöd minskat dramatiskt sedan lagen infördes 1982.

Inom kort kommer Socialstyrelsens expertgrupp presentera sitt förslag på hur Sverige hanterar på hur det ska göras i Sverige.

Kraven om att unga idrottare borde genomgå läkarundersökningar väcktes under förra året då sex pojkar, på kort tid, dog på idrottsplanen.

Man sneglade på Italien där man sedan 1982 haft en lag, som innebar att alla mellan 12 och 35 år som vill ägna sig åt tävlingsidrott måste genomgå en läkarundersökning och där man särskilt undersökt om det finns symtom på hjärtsjukdom.

Många liv räddades
Nu har Italienska forskare presenterat en studie i den amerikanska läkartidningen Journal of American Medical Association, JAMA, skriver Dagens Nyheter och som visar att 25 år av dessa speciella hjärtundersökningar resulterat i att många liv har räddats.

Innan lagen om läkarundersökningarna infördes dog i snitt fyra italienska tävlingsidrottare av plötslig hjärtdöd per 100 000 utövare och år. Efter 25 år har dödligheten minskat så att 9 av 10 dödsfall kunnat undvikas.

Inte bara idrottare drabbas
Svenska hjärtläkare har uttalat sig om att massundersökningar som de i Italien inte är rätt väg eftersom även barn utanför idrottsrörelsen drabbats av plötslig hjärtdöd.

Inom kort kommer Socialstyrelsen att presentera ett förslag på hur Sverige ska hantera frågan. Troligen blir förslaget att man med vissa riktade undersökningar, kanske inom skolhälsovården, försöker fånga upp barnen med högst risk.

Riksidrottsförbundet stödjer förslaget
Att just skolhälsovården skulle göra dessa undersökningar, det förslaget får stöd från Riksidrottsförbundet, säger ordförande Karin Mattsson.

– Det är bra att samordna med dem som har en organisation för detta och där det finns ne läkarkompetens och där man också når alla barn och ungdomar, säger hon.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se