Grön ungdom kritiserar skolvalet

I skolvalet fick eleverna i många skolor inte rösta på vilket parti de ville, det fanns bara de etablerade riksdagspartierna att välja på. Nu kräver miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom, att valet i just de här skolorna bör ogiltigförklaras.

– I en demokrati måste man få möjlighet att rösta på vilket parti man vill. Det ska inte vara så att man lägger sig i och säger att man inte får rösta på ett parti bara för att de inte sitter i riksdagen och inte är etablerade, säger Alexander Chamberland språkrör i Grön Ungdom.

Fler än var tionde elev röstade på något annat parti än de etablerade riksdagspartierna i skolvalet.

Fick inte rösta på partier utanför riksdagen
Men i 174 skolor fick övriga partiet noll röster. I de flesta av de skolorna fick eleverna bara rösta på ett riksdagsparti, inte något annat parti.

Grön ungdom vill nu att arrangörerna ska ringa runt till skolorna för att få besked, och att valresultatet ska styrkas i den officiella sammanställningen för alla skolor där eleverna rösträtt var begränsad.  

Ska göra om anvisningarna
Ungdomsstyrelsen säger på onsdagen att anvisningen till nästa skolval måste göras tydligare så att skolvalen blir mer riktiga val.

Grön ungdom tycker att skolor som inte låter eleverna rösta på vad de vill inte ska få med sina resultat i den officiella sammanställningen, varken nu eller i nästa val.

– Det är ju en demokratisk självklarhet som inte går att kompromissa med, säger Alexander Chamberland.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se