Global uppvärmning gör jorden till öken

Så mycket som en tredjedel av jordens landyta kommer att ha förvandlats till öken om cirka 90 år. Den drastiska varningen kommer från brittiska klimatforskare som hävdar att den globala uppvärmningen kommer att bli ett hot mot miljoner människor.

Torr jord som till slut spricker och gör jordbruk och odling omöjlig kommer tillsammans med minskad tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar, att innebära en katastrof.

En katastrof för miljoner människor som redan idag har svårt att överleva. Det är slutsatsen från miljöforskare vid Met Offices Hadley Centre for Climate Predicition and Research.

Forskarna baserar sina prognoser på hur regn och temperaturer har varierat sedan 50-talet. Idag drabbas cirka tre procent av jordens landyta av extrem torka. Om 90 år tror forskarna att siffran är 30 procent.

Värst förutspås det bli i fattiga u-länder, men också Medelhavsregionen och USA väntas bli drabbade.

Blötare klimat
I Centralafrika, Östasien och längre norrut väntar blötare klimat, enligt forskarna: mer regn, mer översvämningar.

Rapporten presenteras samtidigt som ett stort miljömöte har hållits i Mexiko. 20 länder har deltagit och ett antal ministrar, däribland Storbritanniens miljöminister David Miliband.

– I Storbritannien finns ingen debatt om huruvida klimatförändringar och global uppvärmning existerar, det händer nu, säger miljöministern.

Flera miljömöten väntar
Veckans möte i Mexiko följs upp av flera under hösten, till exempel i Kenya i november.

Frågor som diskuteras är bland annat hur fler länder ska engagera sig i miljökampen. USA har till exempel inte ställt sig bakom Kyoto-avtalet, hur ländernas ekonomier klarar en omställning till nya energiformer och vad det finns för teknik för att minska koldioxidutsläppen.

Miljöminister David Miliband vet att det handlar om en hel del pengar.

– Om du tycker det är dyrt att göra något åt klimatförändringar – försök leva med det. Kostnaderna att leva med det blir större än kostnaderna att förhindra dem, hävdar den brittiske miljöministern.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se