Nobelpris nästan bara till män

Nobelpriset är ett mycket ojämlikt pris som ytterst få kvinnor har fått. Det visar en granskning som Nobelmuseet gjort. I veckan har tre Nobelpris tillkännagetts till manliga pristagare.

Ulrika Björksten vid Nobelmuseet har granskat samtliga Nobelpristagare genom åren. Männen dominerar totalt, speciellt bland de naturvetenskapliga pristagarna, säger Ulrika Björksten.

– Pristagarna symboliserar vår idé om geniet och vår bild av det manliga geniet. Symbolvärdet blir oerhört tungt och det blir en del i att befästa bilden av det manliga geniet.

Inget har hänt
Ulrika Björksten vid Nobelmuseet säger att från det att Nobelpriset började delas ut fram till idag, har ingenting hänt när det gäller att få fram kvinnliga pristagare.

Det är inte fler kvinnor som får Nobelpriset idag än det var i början av 1900-talet. När det gäller litteratur- och fredspris har något fler kvinnor kommit ifråga.

Det finns, enligt Ulrika Björksten, klara fall där kvinnor borde ha fått Nobelpriset.

– Det finns exempel där man i efterhand borde ha sagt kvinnor borde ha varit med och delat ett pris, säger hon.

42 år sedan sist
Professorn i biofysik vid Stockholms universitet, Astrid Gräslund är sekreterare i Nobelkommittén för kemipriset.

Senast en kvinna fick kemipriset var 1964 och då gick det till Dorothy Hodgkin.

Astrid Gräslund säger att hittills är det väldigt få kvinnor, som är bland de främsta naturvetenskapliga forskarna i världen.

– Jag skulle säga att de som fått priset och varit kvinnor är lysande undantag från den allmänna bilden. Det mest lysande exemplet är Marie Curie, som fick Nobelpriset två gånger.

Kan man tänka sig att ni i Nobelkommittén skulle tänka mer positivt om kvinnor? Skulle ni kvotera som man gör inom politiken med varannan damernas?

– Varannan damernas är nog helt otänkbart. Däremot försöker vi tänka på att vi ska nominera fler kvinnor, säger Astrid Gräslund.

Kommer fler kvinnor att bli Nobelpristagare när fler kvinnor forskar?

– Jag gissar det. Det vore väldigt konstigt om inte aktiviteten skulle leda till att många kvinnor faktiskt fortsätter till ledande positioner och gör stora framsteg och upptäckter, som kan leda till Nobelpris, säger professor Astrid Gräslund, sekreterare i Nobelkommittén för kemipriset.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se