Frivilligorganisationer vill öka förtroendet

Frivilligorganisationerna i Sverige tar nu efter näringslivets kod för bolagsstyrning för att öka förtroenden från dem som skänker pengar.

Organisationer som Bris och Röda korset ska varje år skriva en rapport om hur koden uppfylls, berättar Erik Zachrisson som är generalsekreterare i frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

– Vår förhoppning är att den här kodrapporten ska kunna gå att jämföra. Allmänheten ska kunna se hur olika frivilligorganisationer uppfyller sitt arbete och kunna dra slutsatser om hur organisationerna har arbetat. Sen kommer vi också att verka för att olika nyckeltal ska tas fram så att man lättare kan jämföra de olika organisationerna med varandra, säger Erik Zachrisson.

Sjösätts nästa år
Redan nästa år hoppas Erik Zachrisson att den nya koden ska kunna sjösättas.

Bakgrunden är att gåvorna från allmänheten och företagen till hjälporganisationer som Röda korset och Rädda barnen har ökat dramatiskt de senaste åren.

Inte minst efter tsunamin har viljan att skänka pengar ökat. En trend är också att företag står för en allt större del av gåvorna.

Krav på att veta vart pengar går
Hos Röda korset handlar det om cirka 20 procent av gåvorna, och med näringslivet intåg har det också följt tydligare krav på att få veta hur och till vad pengarna används, säger Bengt Westerberg, ordförande för Röda korset.

– Oftast ställer näringslivet krav på att vi på ett tydligt sätt ska kunna redovisa vad vi på ett tydligt sätt ska kunna redovisa vad vi åstadkommer för något. Oftast vill man ha kvantitativa mått på vad vi åstadkommer, säger Bengt Westerberg.

– Det är inte bara näringslivet som ställer krav, utan också allmänheten och våra medlemmar. Vi måste bli bättre på att redovisa vad vi åstadkommer med de pengar vi samlar in.

Erik Boman
erik.boman@sr.se