Förslag om homosexuella blodgivare väcker protest

Socialstyrelsen vill häva ett gammalt förbud när man skriver om regelverket för vem som får bli blodgivare i framtiden, så att även homosexuella män som grupp får bli blodgivare om de avhållit sig från sex i ett halvår. Detta är inte tillåtet idag.

Socialstyrelsen vill i sitt förslag att varje person ska prövas individuellt, oavsett sexuell läggning.

Men förslaget väcker protester från flera remissinstanser, bland annat bland annat Sveriges kommuner och landsting. Protesterna kan komma att påverka utgången på Socialstyrelsens förslag.

Ellen Hyttsten är direktör för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

– Vi tycker att det här behöver analyseras bättre i förhållande till patientsäkerhet, läkemedelsindustrin och blodcentralerna, säger hon.
Varför då?

– Det är en så stor förändring, och man måste vara säker på att det är tillräckligt lång tid. Sedan måste vi också veta att industrin vill köpa vår plasma. Vi är oroliga att om det blir sådana ändringar i gränser, och det har vi fått signaler om från industrin, så köper man inte plasma från Sverige, säger Ellen Hyttsten.

Oro över industrins reaktion
Sveriges kommuner och landsting fruktar att läkemedelsindustrin kommer att köpa sin blodplasma från utlandet om Socialstyrelsen ändrar reglerna så att män som har sex med män släpps in som blodgivare.

Idag har landstingen inkomster på uppåt 70 miljoner kronor om året på blodplasma som säljs till Läkemedelsindustrin.

Ett nytt EU-direktiv är anledningen till att reglerna ska skrivas om rörande vem som får vara blodgivare.

Oväntade protester
Socialstyrelsen vill ge fler möjligheter att kunna ge blod, under förutsättning att reglerna som man fastställts uppfylls. Exempelvis att homosexuella män inte haft sex med män under ett halvår. Beslut väntas inom några dagar.

På RFSL har Sveriges kommuner och landstings protester väckt förvåning, säger pressekreterare Tomas Laurell.

– Vi tycker inte att ens sexuella läggning ska avgöra om man får lämna blod eller inte, det är individens beteende som ska styra det. Dessutom, i våra egna kontakter med läkemedelsindustrin, så är de inte alls så negativa som SKL låter påskina. Samhället behöver blod och fler blodgivare, och då tycker vi att det är konstigt att man utesluter grupper på det här sättet, säger Tomas Laurell på RFSL.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se