Oro i Paris för nya upplopp

I Frankrike sprider sig oron för nya upplopp i förorterna. Sammandrabbningarna mellan polis och ungdomar har enligt inrikesministeriet ökat kraftigt under året. Dessutom har de blivit mer våldsamma.

Rapporterna om incidenter och polisingripanden, som spårat ur och slutat i våld och upploppsstämningar, har kommit allt tätare de senaste veckorna.

Polisen, som är aktiv i de utsatta förorterna, anser att de möts av hat och aggressiva attacker. Det hände den gångna helgen i samband med en trafikkontroll.

2 458 poliser skadades
Enligt inrikesministeriets statistik skadades 2 458 poliser i tjänsten första halvåret i år. Skadorna fick dem att utebli åtministone en till tre dagar från arbetet och ibland längre.

Myndighetsbilden är att tätare tillslag för att stoppa droghandel och annan underjordisk ekonomisk verksamhet provocerar och laddar stämningen.

Ett annat skäl som uppges är nyrektyreringar och därmed bristande erfarenhet hos enskilda poliskonstaplar för att bemöta angrepp.

Annan bild
Men ungdomarna och deras anhöriga i förorterna har ofta en annan bild. De talar om övergrepp och brutala metoder från polisens sida.

Den tändande gnistan, när kravaller bröt ut runt om i Frankrike för snart ett år sedan, var en polisjakt på två unga pojkar, som gömde sig och dog i en transformatorstation.

Nu kommer ny kritik mot att 100 poliser slog till i en räd väster om Paris i tisdagsnatt för hitta fem misstänkta. Det skedde inför ett stort mediauppbåd, vilket kritikerna menade eldade på stämningen.

Tillslaget har fått borgmästaren och prefekten att begära en granskning. En man, som var med, säger uppgivet att oavsett vems felet är, så exploderar det när polisen och ungdomarna möts.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se